KUDAKA 2022 Yılı Fizibilite Destek Programı Sonuçları Açıklandı

KUDAKA 2022 Yılı Fizibilite Destek Programı Sonuçları Açıklandı
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Erzurum Gündem-2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 7 Mart 2022 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

 

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmıştır. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunmuş, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olmuştur. Değerlendirme sonuçlarına göre sunulan 3 proje de başarılı listede yer aldı.

 

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 9 Mart 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerektiği duyruldu.

 

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;
1. Başvuru Formu
2. KAYS’a yüklenen tüm destekleyici belgelerin aslı
3. İştirakçi Beyannamesi (iştirakçi varsa)
4. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel kişiler için, ilgili vergi dairesinden alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren resmi yazı veya internet çıktısı (başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan resmi yazı)
5. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki tüzel kişiler için, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge
6. Gerekli ise ilgili kurumlardan alınmış ön izin/görüş vb. belgeler
7. Mali Kimlik Formu
8. Kimlik Beyan Formu

 

Ajans sözleşme imzalama aşamasında ilave bilgi ve belge talep edebileceği öğrenildi.

 

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansa getirilmesi gerektiği açıklandı.

 

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Şubat-Mart Dönemi başarılı projeler listesi:

Proje Referans Numarası    Proje Adı    Başvuru Sahibi
TRA1/22/FZD/0001    2. OSB 3. Etap Zemin Etüdü İçin Fizibilite Hazırlanması    Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi
TRA1/22/FZD/0002    OSB’deki Üreticilerimiz İçin Enerji Planlıyor Ülkemize Örnek Oluyoruz    Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi
TRA1/22/FZD/0003    Oltu Sanayisi Güçleniyor    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

 

Yorum Yaz